Hei,

Olen Niilo Heinonen,  27-vuotias Kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteeri, Oulun nuorin kaupunginvaltuutettu sekä tuleva rakennusarkkitehti. Valtuuston lisäksi vaikutan kaupunkisuunnittelusta vastaavan yhdyskuntalautakunnan jäsenenä. Haen kesän kuntavaaleissa jatkokautta Oulun kaupunginvaltuustoon. Voit lukea lisää minusta täältä.

Määrittelen itseni arvo- ja talousliberaaliksi, jolle tärkeimpiä arvoja politiikassa ovat vapaus, sivistys ja kestävä kehitys. Haluan olla rakentamassa Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta lähtökohdista riippumatta. Siksi toimin nimenomaa Kokoomuksessa. Arvoistani ja periaatteistani voit lukea lisää täältä.

En pidä vaalilupausten antamisesta, sillä mielestäni päätöksiä on aina kyettävä punnitsemaan asiantuntijoiden tekemän valmistelun ja faktatiedon pohjalta. Olisi mahdotonta, että minulla olisi etukäteen kaikki faktat seuraavan neljän vuoden aikana eteen tulevista päätöksistä. Haluan kuitenkin hieman avata, millaista Oulua haluan olla rakentamassa. 

1. Tehdään Oulusta kaupungin näköinen kaupunki

Oulu on 200 000 asukkaan kaupunki. Onko Oulu kuitenkaan sen näköinen? Minusta ei.

Haluan olla rakentamassa Oulusta kaupungin näköistä kaupunkia. Kaupunkia, jonka keskustassa on kivijalkaliikkeitä ja elävää kaupunkikulttuuria. Kaupunkia, jossa on vetovoimaisia ja viihtyisiä asuinalueita. Kaupunkia, joka kasvaa – ei surkastu. Tämän eteen olen tehnyt töitä myös kuluneella valtuustokaudella.

Väitän, että tulevina vuosina Oulun tulevaisuuden ratkaisee ennen kaikkea ikäluokkani – nuorten aikuisten – suhtautuminen kotikaupunkiimme. Meidän on väistämättä mietittävä, mikä tekee Oulusta pääkaupunkiseutua, Tamperetta, Turkua, Jyväskylää, Kuopiota ja muita yliopistokaupunkeja houkuttelevamman ympäristön asumiseen, työntekoon, opiskeluun ja perheen perustamiseen.

Kun vetovoiman elementit ovat kunnossa, on muuttoliikkeisiin kyettävä vastaamaan riittävällä ja monipuolisella asunto- ja tonttitarjonnalla. Vaikka kaupunki käyttäisi minkälaisia työkaluja asumisen hinnan säännöstelyyn, ei hintakehitykseen voi vaikuttaa lisäämättä uusien asuntojen määrää. Riittävä tarjonta on ainoa kestävä vastaus kohtuuhintaisen asumisen tavoitteisiin.

Esitän, että…
 • Rakennetaan keskustasta entistä urbaanimpaa ja tiiviimpää kaupunkiympäristöä. Nostetaan keskustan asukasmäärää.
 • Pidetään asumisen hinta kohtuullisena huolehtimalla riittävästä asunto- ja tonttitarjonnasta. Tarjotaan monipuolista asumista.
 • Tehdään kaupunkiympäristöstä laadukasta, kestävää ja kaunista. Edellytetään erityisesti korkealta rakentamiselta korkeatasoista arkkitehtuuria.
 • Kevennetään ja sujuvoitetaan kaupunkikulttuuria rajoittavaa byrokratiaa. Tehdään terassien ja myyntikojujen perustamisesta sekä tapahtumien järjestämisestä mahdollisimman vaivatonta.
 • Avataan kaupungin tiloja kaupunkilaisten ilta- ja viikonloppukäyttöön. Isolla rahalla tehtyjä rakennuksia ei kannata pitää tyhjillään.

2. Tehdään Oulusta toimivan liikenteen kaupunki

Toimiva liikenne kuuluu kaikille! Jollekin se tarkoittaa sujuvuutta nelostiellä, toiselle kattavaa kaupunkipyöräjärjestelmää. Kolmannelle ehkä näppäriä citybusseja.

Kaikilla oululaisilla ole taloutensa puolesta mahdollisuutta omaan autoon tai terveytensä puolesta pitkiin pyörä- ja kävelymatkoihin. Osa elää asuinalueilla, joilla joukkoliikenne toimii vain lasten koulukyytien osalta. Useimmille meistä arkiliikkuminen on eri kulkumuotojen yhdistämistä aina tilanteen mukaan. Siksi on hyvä, että liikennejärjestelmä tarjoaa vaihtoehtoja.

Yksittäisen ihmisen näkökulmasta olennaista on arjen toimivuus ja valinnan mahdollisuudet. Siksi se onkin hyvä ottaa lähtökohdaksi kaupunkiliikennettä suunniteltaessa. Taustalla on tietenkin otettava huomioon kaupunkien kasvun ja tiivistymisen vaikutukset, mutta aidosti toimivimman ratkaisut löytyvät, kun järjestelmää suunnitellaan käyttäjä edellä.

Esitän, että…
 • Turvataan jokaiselle oululaiselle arjen sujuvuus ja liikkumisen vaihtoehdot. Suunnitellaan kaupunkia liikenteen eri kulkutavat huomioiden.
 • Kehitetään kaupunkiympäristöä vahvemmin kävelijöiden ja pyöräilijöiden ehdoilla. Kattava pyörätieverkosto on Oulun vetovoimatekijä.
 • Kehitetään joukkoliikennettä ruuhkien välttämiseksi ja arjen helpottamiseksi. Selvitetään raitiotien rakentamisen mahdollisuudet.
 • Edistetään yhteiskäyttöautojen käyttöönottoa. Mahdollistetaan entistä useammalle oululaiselle toimiva arki ilman omaa autoa.
 • Laajennetaan kävelykeskustaa ja ohjataan pysäköintiä Kivisydämeen. Tarpeen vaatiessa laajennetaan Kivisydäntä.

3. Tehdään Oulusta kestävän talouden kaupunki

Kestävä talous on kaupungin palvelujen järjestämisen edellytys. Kestävin tapa tasapainottaa kaupungin taloutta on kasvattaa verotuloja uudella yritystoiminnalla ja uusilla työpaikoilla. Yhtälailla kaupungin on kyettävä priorisoimaan tehtäviään ja menokohteitaan. 

En voi kuntapäättäjänä hyväksyä Oulun kunnallisveron korotuksia. Kunnallisvero on yksi Suomen haitallisimmista veroista, sillä sitä peritään palkansaajien ansiotuloista – siis tehdyistä työtunneista ja ihmisten ahkeruudesta. Sitoudun siihen, että kuntapäättäjänä toimin kunnallisveron korotusten estämiseksi.

Esitän, että…
 • Tasapainotetaan kaupungin taloutta ilman kunnallisveron korotuksia. Jäädytetään kaupungin kulujen kasvu.
 • Nipistetään mieluummin seinistä kuin palveluiden määrästä ja laadusta. Kehitetään kaupungin palveluverkkoa kestävämmäksi.
 • Edistetään uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Ei lisätä yritystoiminnan esteitä turhalla sääntelyllä ja byrokratialla.
 • Tehostetaan kaupungin palveluiden tuotantoa. Hyödynnetään palvelujen tuottamisessa yrityksiä ja järjestöjä.
 • Edistetään toimivien markkinoiden ja reilun kilpailun syntymistä.

4. Tehdään Oulusta korkean osaamisen kaupunki

Oulu on pitkään tunnettu korkeatasoisena teknologiakaupunkina. Oulun menestystarina voi jatkua vain panostamalla jatkossakin riittävästi koulutukseen – aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Kaiken koulutuksen ja varhaiskasvatuksen on tapahduttava terveissä ympäristöissä, joten koulujen peruskorjaukseen tai uudelleenrakentamiseen on varattava riittävästi rahaa.

Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät eväät peruskouluun, toiselle asteelle ja aina korkeakouluopintoihin. Tutkimusten mukaan osallistuminen varhaiskasvatukseen ehkäisee syrjäytymistä, tasaa kotitaustasta johtuvia eroja sekä tukee myöhempää kouluttautumista. Varhaiskasvatuksen on oltava helposti saavutettava lähipalvelu. Sama koskee erityisesti peruskoulun ensimmäisiä luokkia.

Peruskoulussa jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava riittävästi huomiota ja yksilöllistä opintojen ohjausta. Peruskoulun ei pidä tasapäistää, vaan tarjota jokaiselle mahdollisuus menestyä opinnoissaan. Peruskoulun jälkeen tärkein tavoite on turvata jokaiselle nuorelle jatkokoulutuspaikka. On kestämätöntä, että osa tippuu kelkasta ennen täysi-ikäistymistä.

Esitän, että…
 • Alennetaan asteittain varhaiskasvatusmaksuja. Pidetään huolta varhaiskasvatuksen laadusta.
 • Taataan jokaiselle oululaiselle lapselle ja nuorelle terve ja toimiva oppimisympäristö. Homekoulut historiaan!
 • Panostetaan yläluokkien opinto-ohjaukseen peruskoulun jälkeisten välivuosien ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Turvataan jokaiselle nuorelle toisen asteen opiskelupaikka.
 • Säilytetään kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokat. Ei tasapäistetä oppilaita, vaan tuetaan oppimista yksilöllisesti.
 • Tehdään yhdessä korkeakoulujen kanssa Oulusta Suomen paras opiskelukaupunki.