Valtuustoaloite: Kehittämisohjelmat Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon entisille kuntakeskuksille

Uuden Oulun perustaminen vuonna 2013 oli monella tapaa tarpeellinen päätös. Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu sekä palveluverkon rakentaminen onnistuvat nykyisin mutkattomammin ilman ylimääräisiä kuntarajoja. Uusi Oulu on yhdessä vahvempi kuin entiset kunnat erikseen. Kuntien yhdistymisen jälkeiset vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että entisten kuntakeskusten systemaattiselle kehittämiselle olisi tarvetta. Uuden Oulun yleiskaavassa Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon entiset …

Lue lisää

Asuntomarkkinoiden ongelmia ei ratkaista lisäsääntelyllä

Asuntomarkkinoille vaaditaan säännöllisesti lisäsääntelyä ratkomaan erilaisia markkinoilla havaittuja – kuviteltuja tai todellisia – ongelmia. Kotikaupungissani Oulussa on käyty keskustelua muun muassa siitä, rakennetaanko keskustaan riittävästi perheasuntoja, ovatko asunnot liian pieniä tai ovatko uusien asuntojen hinnat karanneet käsistä. Ratkaisuksi ongelmiin esitetään usein asuntojen keskikoon, asuntojakauman tai hintojen sääntelyä. Vähemmälle huomiolle jäävät koettujen ongelmien juurisyyt. Olisivatko asuntomarkkinat …

Lue lisää

Tehdään Oulusta kaupungin näköinen kaupunki!

Oulu on reilun 200 000 tuhannen asukkaan pohjoisen Suomen kaupallinen, kulttuurinen ja hallinnollinen keskus. Onko Oulu kuitenkaan sen näköinen? Kaupunkisuunnittelulla tarkoitetaan tarkoitetaan suppeassa merkityksessä kaupungin maankäytön suunnittelua eli pitkälti kaavoitusta. Laajemmassa merkityksessä kaupunkisuunnittelu on nimensä mukaisesti kaupungin suunnittelua: toimintojen sijoittumista, asumisen kehittämistä, palveluiden, liikenteen, kiertotalouden ja energiahuollon järjestämistä sekä katujen, torien, puistojen ja muiden kaupunkitilojen …

Lue lisää

Valtuustoaloite: Nuorisovaltuustolle puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksiin

Nuorisovaltuustojen Liiton teettämän selvityksen mukaan 56% Suomen kunnista nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan- tai kaupunginvaltuuston kokouksissa. Oulu on kuudesta suurimmasta kaupungista ainoa, jossa nuorisovaltuusto ei ole edustettuna valtuustossa edes rajattuja asioita käsiteltäessä. Kuntalaki velvoittaa kunnat pitämään huolta siitä, että kuntalaisilla on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tämä ei toteudu nuorten osalta, jos nuoret …

Lue lisää

Säästöt tulee etsiä yhdessä teatterin toimivan johdon kanssa, jotta ne olisivat toteutettavissa ilman, että teatterin toimintaedellytykset vaarantuvat

Julkaistu sanomalehti Kalevassa 20.11.2020 Oulun kaupunginhallitus on esittänyt, että teatterin toimintatukea pienennettäisiin 500 000 eurolla vuoden 2019 tasosta. Summa on niin merkittävä ja tulisi voimaan niin nopeasti, että sillä olisi suora vaikutus teatterin toimintaan ja esitysten määrään. Tuen lasku, koronan rampauttamat esitykset, teatteria vuoteen 2022 saakka sitovat sopimukset sekä teatterin joustamattomat kiinteät kulut johtaisivat todennäköisesti irtisanomisiin. …

Lue lisää