Valtuustoaloite: Kehittämisohjelmat Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon entisille kuntakeskuksille

Uuden Oulun perustaminen vuonna 2013 oli monella tapaa tarpeellinen päätös. Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu sekä palveluverkon rakentaminen onnistuvat nykyisin mutkattomammin ilman ylimääräisiä kuntarajoja. Uusi Oulu on yhdessä vahvempi kuin entiset kunnat erikseen. Kuntien yhdistymisen jälkeiset vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että entisten kuntakeskusten systemaattiselle kehittämiselle olisi tarvetta.

Uuden Oulun yleiskaavassa Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon entiset kuntakeskukset on merkitty merkinnällä C2, joka tarkoittaa suurta paikalliskeskusta. Niitä on yleiskaavan mukaan kehitettävä ympäröivien suuralueiden omaleimaisina, mittakaavaltaan ja rakenteeltaan pikkukaupunkimaisina julkisten, yksityisten ja kaupallisten palveluiden keskuksina. Yleiskaavan mukaan paikalliskeskusten maankäyttöä tehostetaan ja monipuolistetaan paikallisia ominaispiirteitä ja vahvuuksia korostaen.

Yleiskaavaan kirjatun tahtotilan toteuttamiseksi kuntakeskukset tarvitsevat strategista kehittämistä kaupunkiorganisaation sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. Esitämme, että kaupunki laatii seuraavan valtuustokauden aikana Haukiputaalle, Kiimingille ja Oulunsalolle kehittämisohjelmat, joiden tavoitteena on vahvistaa kuntakeskusten elinvoimaa, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta potentiaalisten asukkaiden ja yritysten silmissä. Kehittämisohjelman laadinnan yhteydessä arvioidaan tarve päivittää kuntakeskusten maankäyttöä ohjaavat osayleiskaavat.

Jokaiselle kehittämisohjelmalle on perustettava ohjausryhmä, jossa on mukana edustaja ainakin kaupungin kaavoituksesta, tonttipalveluista, liikennesuunnittelusta, puistojen ja viheralueiden suunnittelusta, elinkeino- ja työllisyyspalveluista, sivistys- ja kulttuuripalveluista, hyvinvointipalveluista sekä viestinnästä ja markkinoinnista.

Lisäksi jokaiselle kuntakeskukselle nimetään yksi vastuullinen viranhaltija vastaamaan kehittämisohjelman tulosvastuullisesta toimeenpanosta sekä siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Kehittämisohjelmien toimeenpanoa on seurattava säännöllisesti niiden ohjausryhmissä sekä kaupungin toimielimissä.

Kehittämisohjelmien valmisteluun on otettava mukaan mm. paikalliset yrittäjäjärjestöt, asukasyhdistykset ja nuorten vaikuttajaryhmät. Myös yksittäisille kaupunkilaisille on varattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kehittämisohjelman valmisteluun esimerkiksi asukasiltojen, työpajojen ja kyselyiden muodossa.

Varsinainen esitys

Me allekirjoittaneet esitämme, että Oulun kaupunki valmistelee Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon keskustoille kehittämisohjelmat, joissa korostetaan kunkin entisen kuntakeskuksen vahvuuksia ja ominaispiirteitä. Kehittämisohjelmissa asetetaan tavoitteet ja kirjataan toimenpiteet mm. maankäytön, asumisen, liikenteen, kaupunkiympäristön, palveluiden sekä markkinoinnin systemaattiselle kehittämiselle.

Niilo Heinonen
Kokoomuksen valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *