Valtuustoaloite: Kaupungin venesatamista taseyksikkö

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.9.2018

Aloitteen tavoitteet

Aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on 1) turvata kaupungin omistamille venesatamille riittävä rahoitus, 2) ohjata venepaikkamaksut venepaikkojen rakennus- ja ylläpitokustannuksiin sekä 3) lisätä kaupungin venesatamapalvelujen taloudellista läpinäkyvyyttä.

Aloitteen sisältö

Venesatamien kehittämissuunnitelmassa (2016) on arvioitu, että Oulun venesatamien korjausvelka on noin 2,3 miljoonaa euroa (alv. 0%). Korjausvelan lisäksi investointipainetta kasvattaa uusien venepaikkojen rakentaminen ja palvelutason parantaminen.

Nykyisellään venepaikkamaksujen tuotto ei ole ollut riittävällä tasolla investointien rahoittamiseksi. Kaupungin talouden ollessa tiukalla, myös venepaikkojen kunnossapidosta on jouduttu joustamaan.

Esitämme, että Oulun kaupungin omistamista venesatamista muodostetaan taseyksikkö. Kunnallista taseyksikkönä voidaan soveltaa tilanteissa, joissa toiminnan tuloja ja menoja sekä taseasemaa halutaan seurata liikelaitoksen tapaan, mutta jossa toiminnan menot ja tulot halutaan sisällyttää kaupungin talousarvioon.

Taseyksikkö mahdollistaisi venepaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannusten sekä venepaikkamaksujen pitkän aikavälin seurannan. Venepaikkamaksuja voitaisiin kerätä taseyksikön taseeseen tulevia investointeja varten. Taseyksikkö on hallintomuotona työkalu, joka mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun.

Oulun venesatamien kehittämissuunnitelmassa (2016) todetaan, että liiketoiminnan eriyttämisellä liikelaitokseen tai taseyksikköön voidaan edistää kilpailua, saada hinnoittelulle parempi kustannusvastaavuus sekä tehostaa toimintaa.

Esitämme seuraavia toimenpiteitä venesatamapalvelujen rahoituksen turvaamiseksi:

  • Oulun kaupungin omistamista venesatamista muodostetaan taseyksikkö, joka toimii yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa osana yhdyskunta- ja ympäristöpalveluja.
  • Venepaikkamaksu vastaa kunkin venesataman palvelutasoa, sijaintia ja kysyntää sekä venepaikan kokoa ja laatua.
  • Venepaikkamaksuja tarkistetaan vastaamaan paremmin venepaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksia.
  • Kaupungin rahoitukselle ja venepaikkamaksujen tuotolle asetetaan prosentuaaliset tavoitetasot ja raja-arvot.
  • Taseyksikköä perustettaessa laaditaan venesatamapalvelujen palveluverkkoselvitys, jonka perusteella päivitetään venesatamien investointiohjelma. Lisäksi arvioidaan kaupungin venesamapalvelujen verorahoituksen vaikutukset yksityisiin venesatamainvestointeihin.

Niilo Heinonen (kok.) ja muut allekirjoittaneet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *