Kategoria: koulutus

Kaiken ei pidä olla kaupan

Julkaistu Kalevassa 16.10.2019

Oulun Lyseon lukio on odottanut vuosikausia perusteellista peruskorjausta. Rakennustekniset, terveydelliset, työsuojelulliset ja toiminnalliset syyt ovat puoltaneet rakennuksen peruskorjausta jo pitkään, mutta poliittisten päättäjien viivytyksen takia hanke ei ole edennyt. Eikä se ole sattumaa.

Osa päättäjistä olisi nimittäin valmis lakkauttamaan Lyseon ja myymään sen rakennukset. Lakkautusehdostuksia on tehty lähinnä poliittiselta keskikentältä ja vasemmalta laidalta.

Toivottavasti kyse on vain yksittäisten valtuutettujen henkilökohtaisesta ajattelusta. Yli 100 vuotta samalla paikalla toimineen lukiorakennuksen myynti olisi nimittäin kammottavan lyhytnäköistä.

Uusklassismia ja 1920-luvun klassimia edustava Lyseon päärakennus on keskeinen osa Oulun historiallista monumentaalikeskustaa. Sen vanhimman, vuonna 1831 valmistuneen, osan on suunnitellut itse Carl Ludvig Engel. Lyseon, tuomiokirkon, lääninhallituksen ja läänin maanmittauskonttorin rakennukset muodostavat valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön, joka korostaa Oulun historiaa Pohjois-Suomen johtavana hallinto- ja koulukaupunkina sekä nimikkoläänin pääkaupunkina.

Lyseo on ollut vuosikymmeniä Pohjois-Suomen suosituimpia lukioita. Eikä suotta. Arkkitehtuurin lisäksi Lyseon mainetta kaunistavat useat nimekkäät entiset lyskalaiset aina presidenteistä lähtien.

Lyseon päärakennus on sekä sisältä että ulkoa suojeltu, ja sen asianmukainen ylläpito vaatii kaupungilta säännöllisiä korjaustoimenpiteitä. Suojelu tekisi rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta ja näin ollen myös myymisestä lähes mahdotonta. Yleensä rakennusten on ajateltu säilyvän parhaiten alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.

Peruskorjauksen kustannusarvio ei poikkea muiden vastaavan laajuisten hankkeiden kokoluokasta, vaikka kyse on rakennuksen toiminnallisen käyttöarvon lisäksi myös yhteisen kulttuuriperintömme vaalimisesta. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 13 miljoonaa euroa, mikä jää kauaksi kaupungin useiden muiden investointien hintalapuista. Lisäksi tilat on löydettävä joka tapauksessa lukion noin 600 opiskelijalle.

Nyt on korkea aika arvostaa yhteistä kulttuuri- ja rakennushistoriaamme, käynnistää Lyseon peruskorjaus sekä luopua sen lakkautus- ja myyntifantasioista. Kaiken ei pidä olla kaupan.

Niilo Heinonen, kaupunginvaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan jäsen (kok.)

Valtuustoaloite: Raksilan lukiosta yrittäjyyspainotteinen

Oulun kaupunginvaltuuston kokous 16.4.2018

Oulussa on tilausta laaja-alaisesti yrittäjyysopintoja tarjoavalle lukiolle. Tämän roolin voisi sisällyttää uuden Raksilan lukion profiiliin. Alkuun yrittäjyysopintojen painotus voisi näkyä muun muassa kurssitarjottimessa työelämä- ja liiketoimintavalmiuksiin tähtäävinä opintoina. Pidemmällä tähtäimellä lukio voisi tavoitella erityislukion asemaa.

Oulun kaupungilla tällä hetkellä kolme erityislukiota: Madetojan musiikkilukio, Kastellin lukio (urheilulukiolinja) sekä Oulun Lyseon lukio (International Baccalaureate (IB) -ohjelma). Erityislukiot painottavat yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Ne voivat poiketa lukiokoulutuksen säännöksistä ja määräyksistä, kuten tuntijaosta.

Myös muilla kaupungin lukioilla on painotuksia (ilman erityislukion asemaa): esimerkiksi Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio painottaa laaja-alaista taidekasvatusta ja Haukiputaan lukio kansainvälisyyskasvatusta. Lisäksi Oulunsalon lukiossa voi suorittaa yrittäjyysopintoja 2-3 kurssia Nuori yrittäjyys (NY) -koulutusohjelman puitteissa.

Painotuksen määrittäminen tukisi perustettavan Raksilan lukion vetovoimaisuutta. Lisäksi se laajentaisi oululaisten nuorten valinnanmahdollisuuksia lukio-opinnoissa. Yrittäjyysopintojen vahvistaminen palvelee myös erinomaisesti Oulun uuden kaupunkistrategian toteutumista.

Me allekirjoittaneet esitämme, että uuden Raksilan lukion painopistealueeksi määritellään yrittäjyys-, työelämä- ja liiketoimintavalmiuksien tarjoaminen, joka näkyy muun muassa opetussuunnitelmassa, kurssitarjottimessa sekä lukion markkinoinnissa.

Niilo Heinonen (kok.) ja muut allekirjoittaneet