Kategoria: liikenne

Liikenteen päästöjä vähennettävä kaupunkiseuduilla

Julkaistu Kalevassa 25.2.2019

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii merkittäviä päästövähennyksiä. Tämän allekirjoittaa jo lähes jokainen suomalainen. On päivänselvää, että mikään päästöjä tuottava sektori ei voi jatkaa nykyisellään. Myös viime päivinä puhuttaneen liikenteen on osallistuttava ilmastotalkoisiin, sillä se tuottaa noin neljänneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Henkilöautoliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on noin 50-55 %.

Valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa todetaan, että liikenteen nykyinen energiantarve on niin suuri, ettei sitä kyetä korvaamaan uusiutuvilla polttoaineilla. Tarvitaan siis keinoja parantaa yksittäisten ajoneuvojen ja koko liikennejärjestelmän energiatehokkuutta.

”On siis välttämätöntä pohtia, miten liikumme tulevaisuudessa töihin ja harrastuksiin.”

Yksittäisten ajoneuvojen päästövähennykset on toteutettavissa autokantaa uudistamalla. Liikennejärjestelmän energiatehokkuus taas vaatii mittavaa muutosta tapaamme liikkua. On rehellistä todeta, että jatkossa liikkuminen ei voi perustua enää samassa mittakaavassa autoiluun. Sen tarvetta on voitava vähentää. On siis välttämätöntä pohtia, miten liikumme tulevaisuudessa töihin ja harrastuksiin.

Liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii ymmärrystä maantieteellisistä eroista. Tarvitsemme maaseudulle ja kaupunkeihin erilaisia työkaluja päästöjen vähentämiseksi.

Iso osa Suomesta on harvaanasuttua maaseutua, jossa autoilulle ei käytännössä ole vaihtoehtoja. Siellä autot kuuluvat teille. Tällä harvaanasutulla maaseudulla asuu kuitenkin vain murto-osa suomalaisista. Tilastokeskuksen luokittelun mukaan 70% suomalaisista asuu kaupunkialueilla. 50% suomalaisista asuu Suomen 10 suurimmassa keskustaajamassa.

Autoilun tarpeen vähentäminen on helpointa kaupungeissa, joissa joukkoliikenne, pyöräily ja yhteiskäyttöautot voivat hyvin suunniteltuna ja toteutettuna tarjota vaihtoehdon oman auton omistamiselle ja käyttämiselle. Omasta autosta luopumisen ei tarvitse tarkoittaa elämänlaadusta tinkimistä.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen on pitkälti kiinni kaupunkien kyvystä suunnitella maankäyttöä, asumista ja liikennettä yhtenä kokonaisuutena. Jatkossa uudisrakentaminen on ohjattava toimivien joukkoliikenneyhteyksien varteen. On tavoiteltava entistä tiiviimpää ja eheämpää yhdyskuntarakennetta, jossa päivittäinen liikkuminen voi perustua ensisijaisesti joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn.

Kaupungistumista ei ole syytä hillitä, vaan muutto kaupunkiin on tehtävä mahdolliseksi yhä useammalle suomalaiselle. Nykyisin riittämätön tontti- ja asuntotarjonta muodostavat pahimman pullonkaulan kaupungistumiskehitykselle.

Kestävä liikenne ja kaupungistuminen on otettava seuraavan hallitusohjelman keskeisiksi teemoiksi. Niiden tukeminen vaatii valtiolta valmiutta investoida kestävään liikenteeseen sekä yhteistyötä suurimpien kaupunkiseutujen kanssa maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyen.

Niilo Heinonen (kok.), kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan jäsen

 

Muokattu 25.2.2019 kello 19.09: Tarvitaan siis keinoja parantaa yksittäisten ajoneuvojen ja koko liikennejärjestelmän energiatehokkuutta. Tekstissä luki virheellisesti sanan ”parantaa” sijaan ”vähentää”. Tarvitsemme keinoja vähentää ajoneuvojen ja liikennejärjestelmän energiantarvetta.

Kolumni: Liikenteen ilmastotalkoot

Julkaistu Forum24-paikallislehdessä  25.9.2018

Istuva hallitus (kesk, kok, ps/sin) asetti kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (2016) tavoitteen liikenteen päästöjen vähentämisestä. Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kova.

Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen vaatii nopeita toimia Euroopan vanhimman autokannan päivittämiseksi sekä polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla ja vähäpäästöisemmillä polttoaineilla. Tämän lisäksi liikenteen energiankulutusta on saatava supistettua, sillä nykyistä kulutusta ei voi uusiutuvilla energiamuodoilla kokonaan korvata.

Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan yksityisautoilun vähentämistä – tavalla tai toisella – ja sen korvaamista vähäpäästöisemmillä kulkutavoilla. Joukkoliikenne, kävely ja pyöräily tulevat saamaan nykyistä merkittävästi vahvemman aseman etenkin suurten kaupunkiseutujen, kuten Oulun seudun, liikennejärjestelmässä.

Liikenteessä tultanee siirtymään perinteisestä itsepalvelusta liikennepalvelujen markkinoille. Liikenne palveluna (Mobility as a Service, MaaS) tulee ajattelutapana mullistamaan suomalaisten liikkumisen. Uusi taksilaki on vasta alkua. Tulevaisuudessa henkilöautomatkat hoidetaan yhteiskäyttö- ja leasing-autoilla. Tulevaisuudessa harva omistaa oman auton.

”Suunnitteilla on laajamittainen baanaverkko, ja ensi kesänä Oulun kadut valtaa kaupunkipyöräjärjestelmä.”

Kulkutapojen välinen vallankumous tulee näkymään kaupunki- ja liikennesuunnittelussa. Oulu on ottanut tässä jo ensimmäiset askeleet esimerkiksi päivittämällä auto- ja pyöräpysäköintiä koskevan sääntelyn. Kaupunkiseuduista parhaiten tulevat pärjäämään ne, joissa vähäpäästöisellä liikenteellä on vahva asema ja jotka ovat katsoneet avoimesti ja vastuullisesti tulevaisuuteen.

Oululla on perinteisenä pyöräilykaupunkina etulyöntiasema ottaa liikenteen murros vastaan. Oulussa pyöräverkkoon on panostettu 60-luvulta lähtien. Pyöräteitä onkin jo noin 800 kilometriä – neljä metriä joka ikistä oululaista kohden.

Panostuksia joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn kuitenkin tarvitaan kiihtyvällä tahdilla. Linnanmaan baana ja Pakkahuoneenkadun pyöräkatu ovat vasta alkua. Suunnitteilla on laajamittainen baanaverkko, ja ensi kesänä Oulun kadut valtaa kaupunkipyöräjärjestelmä. Myös joukkoliikenteeseen on luvassa palvelutason parannusta ja lisäeuroja.

Niilo Heinonen, Oulun kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan jäsen (kok.)