ARVOT 

 

Kaiken päätöksenteon on aina perustuttava tutkittuun faktatietoon. Vain vahvasti faktatietoon nojaten voidaan tehdä pitkällä tähtäimellä kestäviä päätöksiä. Politiikkaan vaikuttavat toki myös jokaisen päätöksentekijän henkilökohtaiset arvot ja periaatteet, joiden perusteella faktatiedosta muodostuu näkemys. 

Olen itse ajatusmaailmaltani arvo- ja talousliberaali. Minulle tärkeitä arvoja politiikassa ovat vapaus, sivistys ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Siksi toimin nimenomaan Kokoomuksessa.

Vapaus

Uskon, että ihmiset osaavat lähtökohtaisesti tehdä itse itseään koskevia päätöksiä. Jokaisella on omat toiveensa ja tahtonsa oman elämänsä suhteen. Politiikan tulisi antaa ihmisille vapautta ja vastuuta omasta itsestään, läheisistään ja elinympäristöstään.

Sivistys

Ilman sivistystä ja osaamista Suomesta ei olisi koskaan tullut menestystarinaa, jossa pieni köyhä maa nousee 100 vuodessa kehittyneimpien ja tasa-arvoisimpien maiden joukkoon. Sivistys merkitsee politiikassa vakavaa suhtautumista faktatietoon. Faktoja ei voi ohittaa, vaikka ne olisivat ristiriidassa oman ideologian kanssa.

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tavoitella menestystä, onnellisuutta ja hyvää elämää. Yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on mielestäni taata yleinen turvallisuus ja antaa ihmisille mahdollisimman tasavertaiset edellytykset kouluttautua, työskennellä ja toteuttaa unelmiaan.